Täljogram

Om

Vi är två goda vänner med en gemensam idé - att tillgängliggöra och hitta nya vägar för täljning. Kärnan i vår produkt är att vakuumförpacka färska träbitar eftersom täljning i färskt trä ger en mer följsam och lättarbetad täljupplevelse. En träbit i rumstemperatur torkar nämligen snabbt och begränsar täljglädjen i det från början smidiga virket. Träråvaran hämtas ur egen skog, prepareras och packas på egen hand i vår verkstad i Västerbotten. 

Vi är Felix Wink & Ragnar Kierkegaard Suttner.


(Bildfotograf: Nanna Jacobsson)
Project-Id-Version: PROJECT VERSION Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS POT-Creation-Date: 2017-10-12 12:04+0000 PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE Last-Translator: Tictail Dev Internationalization , 2017 Language: sv_SE Language-Team: Swedish (Sweden) (https://www.transifex.com/tictail/teams/16119/sv_SE/) Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Generated-By: Babel 2.4.0 hej@taljogram.se